Dokumentasjon av WFS tjenesten for Matrikkelen

Dette dokumentet dokumenterer i detalj innholdet i WFS tjenesten til Matrikkelen. WFS tjenesten gir vektorkart for matrikkelen, mens WMS tjenesten gir gif/jpeg/svg/png/kmz/kml av kartet.

WFS tjenesten består av 21 feature types:
I tillegg finnes følgende feature types som er deprecated, det vil si, de vil etterhvert utgå: For alle kodeverdier i WFS-tjenesten så er det verdt å merke seg følgende: Verdien som kommer ut er ikke det som er angitt som kodeverdi i dokumentet dataelementer og kodelister, men et kodenr. Forholdet mellom kodenr og kodeverdi/beskrivelse kan hentes ut via KodelisteWebService. Dette er fordi dette er implementert som enum'er i matrikkelsystemet, og kodeverdi og beskrivelse ligger bare i koden, ikke i databasen.

Som et eksempel, så følger kodenr - kodeverdi - beskrivelse for teiggrensetype:

AnleggspflateWFS

Denne gir informasjon om anleggsprojeksjonsflater i Matrikkelen. Disse flatene er todimensjonale projeksjoner av tredimensjonale rom tilhørende anleggseiendommer. De har mye til felles med teiger.

AnleggspgrenseWFS

Denne gir informasjon om anleggsprojeksjonsgrensene i matrikkelen. Disse har noen egne egenskaper som man ikke får ved å se på anleggsprojeksjonsflatene.

AnleggsppunktWFS

Denne gir informasjon om grensepunktene i matrikkelen. Disse har noen egne egenskaper som man ikke ser ved å se på anleggsprojeksjonsflate eller anleggsprojeksjonsgrense.

BygningWFS

Beskriver en bygning i matrikkelen.

KretsWFS

Beskriver en digital krets i matrikkelen.

MatrikkeladresseAtkomstWFS

Beskriver atkomst for matrikkeladresse i matrikkelen.

MatrikkeladresseAtkomstpunkWFS

Beskriver atkomst for matrikkeladresse i matrikkelen.

MatrikkeladresseWFS

Beskriver en matrikkeladresse i matrikkelen. Matrikkeladresser brukes i områder der det ikke er tildelt vei/gateadresser.

SefrakminneWFS

Beskriver et sefrakminne i matrikkelen.
OBS! Denne tjenesten bryter med WFS-standarden siden fid(feature id) som returneres ikke er unik. Et sefrakminne kan tilhøre flere bygg og et bygg kan tilhøre flere sefrakminner.

TeigWFS

Denne gir informasjon om teigene i Matrikkelen. Dette er forskjellig fra informasjon om Matrikkelenhetene siden, teigene er et geografisk område, mens matrikkelenheten er registreringsenheten for eierforholdet for deler av, en eller flere teiger.

TeiggrenseWFS

Denne gir informasjon om teiggrensene i matrikkelen. Disse har noen egne egenskaper som man ikke får ved å se på teigene.

TeiggrensepunktWFS

Denne gir informasjon om grensepunktene i matrikkelen. Disse har noen egne egenskaper som man ikke ser ved å se på teig eller teiggrense.

VegadresseAtkomstWFS

Beskriver atkomst for vegadresse i matrikkelen.

VegadresseAtkomstpunkWFS

Beskriver atkomst for vegadresse i matrikkelen.

VegadresseWFS

Beskriver en vegadresse i matrikkelen.

GateadresseWFS (deprecated)

Beskriver en gateadresse i matrikkelen. Gammel versjon av VegadresseWFS. Beholdt av hensyn til kompabilitet.

GrunnkretsWFS

Beskriver en digital grunnkrets i matrikkelen.

ValgkretsWFS

Beskriver en digital valgkrets i matrikkelen.

KirkesognWFS

Beskriver et digitalt kirkesogn i matrikkelen.

PostnummeromradeWFS

Beskriver et digitalt postnummerområde i matrikkelen.

TettstedWFS

Beskriver en digital tettstedskrets i matrikkelen.

SkolekretsWFS

Beskriver en digital kommunal skolekrets i matrikkelen.

Annenkrets1WFS

Beskriver en digital kommunal krets i matrikkelen.

Annenkrets2WFS

Beskriver en digital kommunal krets i matrikkelen.


Fotnoter:
  1. 1 betyr at feltet primært er tenkt for presentasjon og ikke anbefales for søk.
  2. 2 betyr at det kun kan søkes med bygningsnr, uten løpenr for bygningsendringer.