AdresseOppdateringServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/adresse/oppdatering
Oversikt

insertVegadresse

Lagre ny vegadresse.
Input
 • nyVegadresse - vegadresse som skal lagres
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil i data for adressen
  ServiceException

updateVegadresse

Oppdaterer vegadresse. Den må være låst.
Input
 • vegadresse - vegadresse som skal oppdateres
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis feil i dataene
  ServiceException

updateVegadressePostnummeromrade

Oppdaterer kun postnummerområde på vegadresse. Den må være låst.
Input
 • vegadresseId - id til vegadresse med oppdatert krets
 • postnummeromrade - oppdatert postnummeromrade
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis feil i dataene
  ServiceException

removeAdresse

Sletter adressen.
Input
 • adresseId -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis adresse ikke kan slettes, hvis den er i bruk på bruksenheter
  ServiceException

insertMatrikkeladresse

Lagre ny matrikkeladresse.
Input
 • nyMatrikkeladresse - matrikkeladresse som skal lagres
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil i data for adressen
  ServiceException

updateMatrikkeladresse

Oppdaterer matrikkeladresse. Den må være låst.
Input
 • matrikkeladresse - matrikkeladresse som skal oppdateres
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

updateMatrikkeladressePostnummeromrade

Oppdaterer kun postnummerområde på matrikkeladresse. Den må være låst.
Input
 • matrikkeladresseId - Id til matrikkeladresse som har oppdatert Postnummeromrade som skal oppdateres
 • postnummeromrade - oppdatert postnummeromrade
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

saveSplittetVegadresse

Lagrer en vegadresse som er splittet i en eller flere nye vegadresser.
Input
 • splittetVegadresse - - den opprinnelige vegadressen
 • nyeVegadresser - - set med nye Vegadresse
 • bruksenheter - - liste med endrede Bruksenhet
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis feil i data for en eller flere av adressene
  ServiceException

saveSplittetMatrikkeladresse

Lagrer en matrikkeladresse som er splittet i en eller flere nye matrikkeladresser.
Input
 • splittetMatrikkeladresse - - den opprinnelige matrikkeladressen
 • nyeMatrikkeladresser - - set med nye Matrikkeladresse
 • bruksenheter - - liste med endrede Bruksenhet
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis feil i data for en eller flere av adressene
  ServiceException

updateForskjovetVegadresser

Oppdaterer vegadresser som er forskjøvet på klienten.
Input
 • transfer - - liste med Vegadresse som skal få endret logisk ident (veg, nr, bokstav, MatrikkelContext matrikkelContext), og regler for forskyvningen.
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - - hvis feil i data for en eller flere av adressene, spesielt hvis en har fått samme logisk ident som en annen adresse
  ServiceException

endreMatrikkeladresseTilVegadresse

Endrer matrikkeladresse til vegadresse uten å endre id for adressen. Oppdaterer opprinnelig adresse med den nye vegadressen.
Input
 • vegadresse - - den nye vegadressen med id lik opprinnelig adresseid
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - - hvis feil i data for adressen
  ServiceException

endreVegadresseTilMatrikkeladresse

Endrer vegadresse til matrikkeladresse uten å endre adresseid (sjeldent brukt, MatrikkelContext matrikkelContext). Oppdaterer adressen med den nye matrikkeladressen.
Input
 • matrikkeladresse - - den nye matrikkeladressen, med id lik opprinnelig adresseid
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

insertVeg

Oppretter en ny veg.
Input
 • veg - vegen som skal opprettes
 • vedtaksdato - dato for vedtak i navnesak, sendes til Stedsnavn
 • representasjonspunkt - punkt for vegen, sendes til Stedsnavn
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis vegen har samme adressekode som en annen veg eller hvis det feil i vegdataene
  ServiceException

updateVeg

Oppdaterer vegen og oppretter en ny veghistorikk med vegens opprinnelige verdier. vegen må være låst.
Input
 • veg - vegen som skal oppdateres.
 • vedtaksdato - dato for vedtak i navnesak, sendes til Stedsnavn
 • arsakEndringStedsnavnKodeId - kode for årsak til at endringen skal sendes til Stedsnavn
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis vegen har samme adressekode som en annen veg eller hvis det feil i vegdataene.
  ServiceException

removeVeg

Sletter vegen og oppretter en ny veghistorikk med vegens opprinnelige verdier.
Input
 • vegId - vegen som skal slettes
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis det finnes vegadresser som refererer til vegen
  ServiceException

insertKrets

Legger inn ny krets i databasen.
Input
 • nyKrets - krets som skal lagres
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis krets med samme kommune, kretstype og kretsnr finnes eller hvis det er mangler i kretsdata
  ServiceException

updateKrets

Oppdaterer krets. Kretsen må være låst.
Input
 • krets - krets som skal oppdateres
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis krets med samme kommune, kretstype og kretsnr finnes eller hvis det er mangler i kretsdata
  ServiceException

removeKrets

Sletter krets.
Input
 • krets - krets som skal slettes
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis adresser er knyttet til kretsen
  ServiceException

insertPostnummeromrade

Legger inn nytt postnummerområde i databasen.
Input
 • nyttPostnummeromrade - postnummerområde som skal lagres
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis postnummerområde med samme kretsnr finnes eller hvis det er mangler i postnummerområdedata
  ServiceException

updatePostnummeromrade

Oppdaterer Postnummerområde. Postnummerområdet må være låst.

Tilknyttede FysiskPerson får oppdatert adresselinje3. Bostedsadresse Postnr oppdateres kun hvis den allerede har satt samme postnr.

Input
 • postnummeromrade - postnummerområde som skal oppdateres
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis postnummerområde med samme kretsnr finnes eller hvis det er mangler i postnummerområdedata
  ServiceException

removePostnummeromrade

Sletter postnummerområde.
Input
 • postnummeromrade -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis adresser, personer eller kommuner er knyttet til kretsen
  ServiceException

removeTettsted

Sletter tettsted.
Input
 • tettsted -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis adresserer knyttet til kretsen
  ServiceException

updateAdressemerkeBestillinger

Vedlikehold av adressemerkeBestillinger, slette, endre og opprette for en spesifikk kommune.
Input
 • transfer - AdressemerkeBestillingUnitOfWorkTransfer med nye, endrede og slettede adressemerkeBestillinger innen kommunen
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

updateKommunaleKretstyper

Vedlikehold av kommunale kretstyper, slette, endre og opprette for en spesifikk kommune.
Input
 • kommunalKretstypeUnitOfWorkTransfer - Transfer med nye, endrede og slettede kommunale kretstyper innen kommunen
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ValidationException dersom samme kretstype forekommer flere ganger blant nye og endrede kretstyper
  ServiceException