AktivitetslisteOppdateringServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/aktivitetsliste/oppdatering
Oversikt

removeMeldinger

Sletter en melding.
Input
 • meldinger - meldinger som skal slettes
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

removeAvtaleStedbundenRettighetMeldinger

Sletter en eller flere meldinger om AvtaleStedbundenRettighet.
Input
 • meldinger - meldinger som skal slettes
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

oppdaterMeldingStatus

Oppdaterer meldingstatus for meldinger fra saksystem etter en føring
Input
 • byggesakmeldingId -
 • byggesakmeldingStatus -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

kvitterUtMelding

Kvitterer ut forsendelsen den valgte meldingen hører til.
Input
 • forsendelseId - ForsendelseId til meldingen.
 • matrikkelContext -
Response