BrukerAdminOppdateringServiceWS

Denne tjenesten krever rolle "Matrikkeladministrator", "Brukeradministrator" eller "Drift". Administrasjon utføres av kartverket og er dermed en tjeneste som kun brukes internt.
Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/admin/oppdatering
Oversikt

insertBruker

Input
 • nyBruker -
 • brukerRettighetListe -
 • passord -
 • aktiveringsdata -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

gjenopprettAdgangForBruker

Input
 • bruker -
 • brukerRettighetList -
 • nyttPassord -
 • brukerAktiveringsdata -
 • matrikkelContext -
Response

updateBruker