BrukerServiceWS

Tjenester for å se om bruker har rettigheter i matrikkelen
Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/bruker
Oversikt

findAlleKommunelister

Input
 • matrikkelContext -
Response
 • return -
  KommunelisteIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findBrukerIdForIdent

Finner id til bruker angitt ved BrukerIdent. BrukerIdent er en logisk identifikator for en bruker, som óg kan adresseres unikt gjennom en BrukerId Kan kun kalles med sanntidscontext, det genereres ingen historikk knyttet til bruker.
Input
 • brukerIdent - Logisk identifikator for en bruker, som er brukernavnet.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - En BrukerId for gitt BrukerIdent.
  BrukerId
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findBrukerIdsForIdents

Finner id for brukere angitt ved BrukerIdent. BrukerIdent er en logisk identifikator for en bruker, som óg kan adresseres unikt gjennom en BrukerId Kan kun kalles med sanntidscontext, det genereres ingen historikk knyttet til bruker.
Input
 • brukerIdents - Liste av BrukerIdent, dvs. liste av logiske identifikatorer for brukere. Identifikatoren er brukernavnet.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Map fra BrukerIdent til BrukerId.
  BrukerIdentTilBrukerIdMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

harLesEierforholdRettighet

Sjekker om en bruker angitt ved BrukerId kan hente ut Eierforhold. Benytter seg av kobling til BrukerRettighetListe. Kan kun kalles med sanntidscontext, det genereres ingen historikk knyttet til bruker.
Input
 • brukerId - Id for bruker vi ønsker å sjekke om kan hente ut eierforhold.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response

harTaUtRapporterRettighet

Sjekker om en bruker gitt ved BrukerId kan ta ut rapporter i kommune angitt ved KommuneId. Benytter seg av kobling via BrukerRettighetListe. Kan kun kalles med sanntidscontext, det genereres ingen historikk knyttet til bruker.
Input
 • brukerId - Id for brukeren vi ønsker å sjekke om kan ta ut rapporter i en gitt kommune.
 • kommuneId - Id for kommunen vi sjekker om brukeren kan ta ut rapporter fra.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response

harGrunnbokinformasjonRettighet

Sjekker om en bruker gitt ved BrukerId kan ta ut grunnboksinformasjon i en kommune gitt ved KommuneId. Benytter seg av kobling via BrukerRettighetListe. Kan kun kalles med sanntidscontext, det genereres ingen historikk knyttet til bruker.
Input
 • brukerId - Id for brukeren vi ønsker å sjekke om kan ta ut grunnboksinformasjon i en gitt kommune.
 • kommuneId - Id for kommunen vi sjekker om brukeren kan ta ut grunnboksinformasjon fra.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response

harMatrikkelforerRettighet

Sjekker om en bruker gitt ved BrukerId kan føre matrikkelen i kommune angitt ved KommuneId. Benytter seg av kobling via BrukerRettighetListe. Kan kun kalles med sanntidscontext, det genereres ingen historikk knyttet til bruker.
Input
 • brukerId - Id for brukeren vi ønsker å sjekke om kan føre matrikkelen i en gitt kommune.
 • kommuneId - Id for kommunen vi sjekker om brukeren kan føre matrikkelen i.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response

harLesFodselsnummerRettighet

Sjekker om en bruker angitt ved BrukerId kan se fødselsnummer i matrikkelen. Benytter seg av kobling via BrukerRettighetListe. Kan kun kalles med sanntidscontext, det genereres ingen historikk knyttet til bruker.
Input
 • brukerId - Id for brukeren vi ønsker å sjekke om kan se fødselsnummer i matrikkelen.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response

harLesKommunaleTilleggsdataRettighet

Sjekker om en bruker gitt ved BrukerId kan se kommunale tilleggsdata i matrikkelen. Benytter seg av kobling via BrukerRettighetListe. Kan kun kalles med sanntidscontext, det genereres ingen historikk knyttet til bruker.
Input
 • brukerId - Id for brukeren vi ønsker å sjekke om kan se kommunale tilleggsdata.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response

findBrukerRettigheterForPaaloggetBruker

Input
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - BrukerRettighetListeId
  BrukerRettighetListeId
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

getPaloggetBruker

Henter bruker basert på det brukernavn som er pålogget. Dersom kallet feiler når det utføres fra en klient mot matrikkeltjeneren betyr det at klienten ikke har autentisert/pålogget bruker.
Input
 • matrikkelContext -
Response
 • return - BrukerId
  BrukerId
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

getMatrikkelServerKonfigurasjon

Returnerer serverens konfigurasjon.
Input
 • matrikkelContext -
Response
 • return - Konfigurasjonen til tjeneren
  MatrikkelServerKonfigurasjon
 • ServiceException -
  ServiceException

transformPoint

Transformerer en Position fra et koordinatsystem til et annet via bruk av SKTrans på serveren.
Input
 • point - posisjonen som skal transformeres kodet i gammelt koordinatsystem
 • fraKoordinatsystemKodeId - gammelt koordinatsystem
 • tilKoordinatsystemKodeId - koordinatsystemet posisjonen skal transformeres til.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - transformert posisjon
  Point
 • ServiceException -
  ServiceException

getMatrikkelTimeZoneId

Angir hvilken Java TimeZone som klienten må bruke for å oppdatere datoer. Hvis klienten bruker en anden Java tidszone enn serveren kan datoer bli vist eller satt feil.

F.eks, hvis klienten kjører med en tidssone som ligger en time før serveren vil alle datoer (som ikke vises med klokkeslett) bli vist med en verdi som en dag før. "13.01.2000 00:00:00.0 CET" -> "12.01.2000 23.00.00.0 GMT" vises som "12.01.2000". Og datoer som opprettes på klienten vil få en lagt en time til. "12.01.2000" -> "12.01.2000 00:00:00.0 GMT" -> "12.01.2000 01.00.00.0 GMT"

Input
 • matrikkelContext -
Response