ElektroniskTinglysingServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/elektronisktinglysing
Oversikt

kanTinglysesElektronisk

Sjekker om en forretning kan tinglyses elektronisk eller må sendes inn pr brev
Input
 • meldingTilTinglysingRequest - Dataholder for nødvendig informasjon for å bygge opp forsendelsen
 • matrikkelContext -
Response

hentKvitteringForTinglystForretning

Henter ut grunnboksutskrifter for tinglyst forretning i Grunnboka. Formatet på utskriften er en decoded SDO (Signed Data Object). Dette er en XML-struktur bestående av:
 • signaturer
 • PDF
PDF-en kan parses ut fra noden 'SignersDocument'.
Input
 • forretningId - Identifiserer forretningen en ønsker hente grunnboksutskrift for
 • matrikkelContext -
Response
 • return - Utskrift for hver enhet som er berørt av forretningen
  GrunnboksutskriftList
 • ServiceException -
  ServiceException