EndringsloggServiceWS

Endringsloggtjeneste for å synkronisere lokal kopi av matrikkelen
Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/endringslogg
Oversikt

findSisteEndringId

Finner siste endringId uavhengig av bobleklasse og filter. Dette er da siste endringId for hele landet.
Input
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - Siste MatrikkelEndringId i systemet.
  MatrikkelEndringId
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findEndringer

Henter alle endringsobjekter etter gitt id for bobler av gitt type eller subtype. Endringsobjekter hørende til id er ikke inkludert.

For å filtrere på kommune bruker man filter-parameteren. Formatet på denne er følgende: {"kommunefilter": ["kommunenummer1","kommunenummer2"]}. Eksempel: {"kommunefilter": ["0233","0605"]}. Hvis filter er blankt vil det returneres id-er fra hele landet.

Input
 • id - Id for første id som skal hentes. Kan være null.
 • domainklasse - bobleklasse eller subtype herav for endringer som skal hentes. For å hente alle endringen, settes denne til MatrikkelBubbleObject.
 • filter - Filtrering av id-er på kommune
 • returnerBobler - Angir om metoden skal returnere bobler i tillegg til endringer. Settes til Aldri for å kun hente endringer, og Alltid hvis bobler skal returneres sammen med endringene.
 • maksAntall - Maksimalt endringer som skal hentes.
 • matrikkelContext - Context for kalllet
Response
 • return - endringer som ble funnet med indikator for om det finnes fler endringer for gitt bobleklasse og filter
  Endringer
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException