ForretningOppdateringServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/forretning/oppdatering
Oversikt

updateForretninger

Tjensten er uttgått. Bruk 'endreForretningsdata' i stedet.
Input
 • transfer -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

rettingAvForretningsdata

Retting av forretningsdata på forretninger for en spesifikk matrikkelenhet. Det er tillatt å lage nye, endre og slette forretninger. I tillegg er det lov å sette festegrunner til utgått.
Input
 • transfer - Transfer med nye/endrede/slettede forretninger
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

endreForretningsdata

Vedlikehold av forretning med tilhørende data for en spesifikk matrikkelenhet. Det er bare lov å oppdatere kommunale tilleggsdata på matrikkelenhet.
Input
 • transfer - Transfer med endrede forretninger og matrikkelenheter
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException