KartServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/kart
Oversikt

findObjekter

Finner og returnerer projeksjoner av adresser, bygninger og matrikkelenheter berørt av et angitt område. Basert på målestokk vil det returneres forskjellig typer objekter.
 • malestokkTall <= 1500 gir bygninger, adresser og matrikkelenheter
 • malestokkTall > 1500 og malestokkTall <= 16000 gir matrikkelenheter
 • malestokkTall > 16000 gir ingenting
I tillegg er det lagt inn en ekstra sjekk som går på arealet av selectionRectangle da brukere kan prøve å komme rundt begrensingen over ved å gi inn et lite malestokkTall men en svær selectionRectangle. Disse begrensingene er:
 • areal <= 300 000 gir bygninger, adresser og matrikkelenheter
 • areal > 300 000 og areal <= 30 000 000 gir matrikkelenheter
Input
 • selectionPolygon - område for utvelgelse
 • malestokkTall - Målestokk for søk. Denne bestemmer hvilke objekter som skal returneres
 • matrikkelContext -
Response
 • return - liste med funnede bokinfoobjekter
  BokInfoList
 • ServiceException -
  ServiceException

findMatrikkelkartForFeatureTypes

Søker opp matrikkelkart for et gitt område og et gitt antall FeatureTypes.
Input
 • featureTypesForLasting -
 • bounds -
 • matrikkelContext -
Response
 • return -
  FeatureTypeTilStringIdTilMatrikkelFeatureMap
 • ServiceException -
  ServiceException