KommuneOppdateringServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/kommune/oppdatering
Oversikt

updateKommune

Oppdater data for paramert kommune.
Input
 • kommune - kommune som skal oppdateres
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

createKommune

Oppretter en ny kommune. Kommunens id vil være lik kommunenummer. Fylkeskobling hentes også fra kommunenummer.
Input
 • kommunenr - må være fire siffer i produksjonsmodus
 • kommunenavn - navn på kommunen som skal opprettes
 • koordinatsystemKodeId - kodeId for koordinatsystemet som skal brukes for kommunen
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

vedlikeholdKommunevapen

Legger inn et kommunevåpen i form av et image og et rellatert kommune nummer
Input
 • kommunevapen -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException