KulturminneServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/kulturminne
Oversikt

findKulturminnerForMatrikkelenhet

Finner id for alle kulturminner tilknyttet en matrikkelenhet angitt ved MatrikkelenhetId. Direkte kobling.
Input
 • matrikkelenhetId - Id for matrikkelenheten vi vil finne alle tilhørende kulturminner for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av KulturminneId som refererer til MatrikkelenhetId.
  KulturminneIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findKulturminnerForMatrikkelenheter

Finner id for alle kulturminner for angitte matrikkelenheter gjennom MatrikkelenhetId. Direkte kobling.
Input
 • matrikkelenhetIds - Liste med id'er for alle matrikkelenheter vi vil finne tilhørende kulturminner for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra MatrikkelenhetId til flere KulturminneId kulturminner.
  MatrikkelenhetIdTilKulturminneIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findKulturminnerForBygning

Finner id for alle kulturminner tilknyttet en bygning angitt ved BygningId. Kobling gjennom FredetBygning.
Input
 • bygningId - Id for bygningen vi vil finne tilhørende kulturminner for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av KulturminneId som refererer til BygningId.
  KulturminneIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findKulturminnerForBygninger

Finner id for alle kulturminner for angitte bygninger gjennom BygningId. Kobling gjennom FredetBygning.
Input
 • bygningIds - Liste av id'er for bygningene vi vil finne tilhørende kulturminner for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra BygningId til flere KulturminneId.
  BygningIdTilKulturminneIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException