LandmalerregisterServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/landmalerregister
Oversikt

findLandmaler

Brukes for søk i Landmalerregisteret AAL
Input
  • landmalernummer - Landmålernummer det søkes etter
  • fornavn - Fornavnet det søkes etter
  • etternavn - Etternavnet det søkes etter
  • matrikkelContext -
Response
  • return - Liste med landmålere funnet. Kan være tom.
    LandmalerDTOList
  • ServiceException -
    ServiceException