LockServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/lock
Oversikt

lock

Låser MatrikkelBubbleObject for id for kallende bruker og returnerer objektet.
Input
 • id - MatrikkelBubbleId for objekt som skal låses og lastes
 • matrikkelContext -
Response
 • return - MatrikkelBubbleObject for id
  MatrikkelBubbleObject
 • ServiceException - no.statkart.matrikkel.matrikkelapi.wsapi.v1.exception.LockedFaultInfo kastes hvis objekt er låst av en annen bruker
  ServiceException

lockForList

Låser MatrikkelBubbleObject for id for kallende bruker og returnerer objektet.
Input
 • ids - MatrikkelBubbleIds for objekter som skal låses og lastes
 • matrikkelContext -
Response
 • return - MatrikkelBubbleObject fors ids
  MatrikkelBubbleObjectList
 • ServiceException - no.statkart.matrikkel.matrikkelapi.wsapi.v1.exception.LockedFaultInfo kastes hvis et objekt er låst av en annen bruker
  ServiceException

unlock

Låser opp MatrikkelBubbleObject for id dersom det er låst av kallende bruker.
Input
 • id - MatrikkelBubbleId for objekt som skal låses opp
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

unlockForList

Låser opp MatrikkelBubbleObject-er for gitte ids dersom det er låst av kallende bruker.
Input
 • ids - MatrikkelBubbleIds for objekter som skal låses opp
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

isLocked

Rerturnerer true dersom objektet er låst av kallende bruker
Input
 • id - MatrikkelBubbleId for objekt som skal sjekkes om er låst
 • matrikkelContext -
Response