MatrikkelenhetOppdateringServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/matrikkelenhet/oppdatering
Oversikt

lockForForretning

Hjelpemetode for bare en matrikkelenhet.
Input
 • matrikkelenhetId - id for matrikkelenheten som f.eks. skal endres
 • matrikkelContext -
Response
 • return - transferobjekt
  LockedObjectsForForretningTransfer
 • ServiceException - dersom noen av objektene allerede er låst av en annen bruker
  ServiceException

lockForForretningMedFestetPa

Hjelpemetode for bare en matrikkelenhet. Hvis lockFestetPaa er true og matrikkelenhet som skal låses er festegrunn, så låses også festegrunnens sine festa-på-matrikkelenheter. Dette brukes ved setting av festegrunn til utgått, og ved aktivering av festegrunn. I de tilfellene kan festa-på-matrikkelenhetene få oppdatert sine flagg for harAktiveFestegrunner, og må derfor være låst.
Input
 • matrikkelenhetId - id for matrikkelenheten som f.eks. skal endres
 • lockFestetPaa - true hvis festegrunn sine festa på-matrikkelenheter også skal låses
 • matrikkelContext -
Response
 • return - transferobjekt
  LockedObjectsForForretningTransfer
 • ServiceException - dersom noen av objektene allerede er låst av en annen bruker
  ServiceException

lockForForretningForMatrikkelenheter

Henter og låser objekter for en forretning med en eller flere matrikkelenheter.

For angitte matrikkelenheter blir følgende låst:

 • Matrikkelenhet Matrikkelenhet
 • Teig Teiger
 • Teiggrense Teiggrenser
 • Teiggrensepunkt Teiggrensepunkt
 • Anleggsprojeksjonsflate Anleggsprojeksjonsflater
 • Anleggsprojeksjonsgrense Anleggsprojeksjonsgrenser
 • Anleggsprojeksjonspunkt Anleggsprojeksjonspunkt
 • Adresse Adresser
 • Bygg Bygg
 • Bruksenhet Bruksenheter
 • Klage Klager
 • Grunnerverv Grunnerverv
 • JordskifteKrevd JordskifteKrevd
 • SamlaFastEiendom SamlaFastEiendom
 • Grunnforurensing Grunnforurensing
 • Kulturminne Kulturminne
Input
 • matrikkelenhetIds - id'er for matrikkelenheter, f.eks. avgivere
 • matrikkelContext -
Response
 • return - transferobjekt
  LockedObjectsForForretningTransfer
 • ServiceException - dersom noen av objektene allerede er låst av en annen bruker
  ServiceException

lockForForretningForTeiger

Henter og låser objekter for en forretning basert på et sett med teiger.

For angitte teiger blir følgende låst:

 • Matrikkelenhet Matrikkelenheter, dersom lockMatrikkelenheter=true
 • Teig Teiger
 • Teiggrense Teiggrenser
 • Teiggrensepunkt Teiggrensepunkt
Input
 • teigIds - id for teigene som låsing skal baseres på
 • lockMatrikkelenheter - angir om selve matrikkelenhetene skal låses
 • matrikkelContext -
Response
 • return - transferobjekt
  LockedObjectsForForretningTransfer
 • ServiceException - dersom noen av objektene allerede er låst av en annen bruker
  ServiceException

lockForForretningMedNaboerForMatrikkelenhet

Hjelpemetode for bare en matrikkelenhet.
Input
 • matrikkelenhetId - id for matrikkelenhet
 • matrikkelContext -
Response
 • return - transferobjekt
  ForretningMedNaboerTransfer
 • ServiceException - dersom noen av objektene allerede er låst av en annen bruker
  ServiceException

lockForForretningMedNaboerForMatrikkelenheter

Henter og låser objekter for en forretning med en eller flere matrikkelenheter, låser med naboer. Med angitte matrikkelenheter menes her matrikkelenheter representert ved kolleksjonene matrikkelenhetIds og lockUtenNaboerMatrikkelenhetIds.

For angitte matrikkelenheter blir følgende låst:

 • Matrikkelenhet Matrikkelenheter

For angitte matrikkelenheter samt naboer til matrikkelenheter representert ved settet matrikkelenhetIds (basert på delte teiggrenser, MatrikkelContext matrikkelContext) blir følgende låst:

 • Teig Teiger
 • Teiggrense Teiggrenser
 • Teiggrensepunkt Teiggrensepunkt

For angitte matrikkelenheter blir i tillegg følgende låst:

 • Adresse Adresser
 • Bygg Bygg
 • Bruksenhet Bruksenheter
 • Klage Klager
 • Grunnerverv Grunnerverv
 • JordskifteKrevd JordskifteKrevd
 • SamlaFastEiendom SamlaFastEiendom
 • Grunnforurensing Grunnforurensing
 • Kulturminne Kulturminne
Input
 • matrikkelenhetIds - id'er for matrikkelenheter som skal låses med nabogeometri
 • lockUtenNaboerMatrikkelenhetIds - id'er for matrikkelenheter som skal låses uten nabogeometri, kan være null
 • matrikkelContext -
Response
 • return - transferobjekt
  ForretningMedNaboerTransfer
 • ServiceException - dersom noen av objektene allerede er låst av en annen bruker
  ServiceException

lockForForretningMedFestegrunner

Henter og låser objekter for en forretning med en eller flere matrikkelenheter, låser med festegrunner.

For angitte matrikkelenheter blir følgende låst:

 • Matrikkelenhet Matrikkelenheter
 • Teig Teiger
 • Teiggrense Teiggrenser
 • Teiggrensepunkt Teiggrensepunkt
 • Festegrunn Underliggende festegrunner

For angitte matrikkelenheter samt underliggende festegrunner blir i tillegg følgende låst:

 • Adresse Adresser
 • Bygg Bygg
 • Bruksenhet Bruksenheter
 • Klage Klager
 • Grunnerverv Grunnerverv
 • JordskifteKrevd JordskifteKrevd
 • SamlaFastEiendom SamlaFastEiendom
 • Grunnforurensing Grunnforurensing
 • Kulturminne Kulturminne
Hvis angitt matrikkelenhet er Festegrunn, låses også Matrikkelenheten/ene den er festa-på
Input
 • matrikkelenhetIds - id'er for matrikkelenheter som f.eks. skal ommatrikuleres
 • matrikkelContext -
Response
 • return - transferobjekt
  ForretningMedFestegrunnerTransfer
 • ServiceException - dersom noen av objektene allerede er låst av en annen bruker
  ServiceException

lockForForretningMedSeksjoner

Henter og låser objekter for en forretning med en matrikkelenhet, låser seksjonssameie og eventuelt naboer.

For angitt matrikkelenhet samt seksjonerte matrikkelenheter og seksjoner som inngår i seksjonssameie med denne blir følgende låst:

 • Matrikkelenhet Matrikkelenheter

For matrikkelenheter i seksjonssameiet og deres naboer (basert på delte teiggrenser og dersom lockNaboer=true, MatrikkelContext matrikkelContext) blir følgende låst:

 • Teig Teiger
 • Teiggrense Teiggrenser
 • Teiggrensepunkt Teiggrensepunkt

For matrikkelenheter i seksjonssameiet blir i tillegg følgende låst:

 • Adresse Adresser
 • Bygg Bygg
 • Bruksenhet Bruksenheter
 • Klage Klager
 • Grunnerverv Grunnerverv
 • JordskifteKrevd JordskifteKrevd
 • SamlaFastEiendom SamlaFastEiendom
 • Grunnforurensing Grunnforurensing
 • Kulturminne Kulturminne
Input
 • matrikkelenhetId - id for matrikkelenheten som er seksjonert
 • lockUtgatteSeksjoner - angir om også utgåtte seksjoner skal låses
 • lockNaboer - angir om naboene skal låses
 • matrikkelContext -
Response
 • return - transferobjekt, dersom lockNaboer=false inneholder denne ingen naboinformasjon
  ForretningMedSeksjonerTransfer
 • ServiceException - dersom noen av objektene allerede er låst av en annen bruker
  ServiceException

lockForForretningOpphevSlettetSeksjonering

Henter og låser objekter for en forretning med en matrikkelenhet, låser seksjonssameie og eventuelt naboer.
Input
 • matrikkelenhetId - id for matrikkelenheten som er seksjonert
 • lockNaboer - angir om naboene skal låses
 • matrikkelContext -
Response
 • return - transferobjekt, dersom lockNaboer=false inneholder denne ingen naboinformasjon
  ForretningMedSeksjonerTransfer
 • ServiceException - dersom noen av objektene allerede er låst av en annen bruker
  ServiceException

lockForMatrikkelenhetTilknyttingForMatrikkelenheter

Henter og låser en eller flere matrikkelenheter, som skal knyttes/knytning skal slettes til klage, grunnerverv, jordskifte krevd eller samla fast eiendom.

Det er bare matrikkelenhetene som blir låst, tilknyttet geometri, adresser, bygninger eller bruksenheter låses ikke.

Input
 • matrikkelenhetIds - id'er for Matrikkelenhet som skal låses
 • matrikkelContext -
Response
 • return - transferobjekt
  MatrikkelenhetTilknyttingTransfer
 • ServiceException - dersom noen av objektene allerede er låst av en annen bruker
  ServiceException

lockForMatrikkelenhetTilknyttingForTeiger

Henter og låser en eller flere matrikkelenheter basert på et sett med teiger. Brukes for teiger med matrikkelenheter som skal knyttes/knytning skal slettes til klage, grunnerverv, jordskifte krevd eller samla fast eiendom.

Det er bare matrikkelenhetene som blir låst, tilknyttet geometri, adresser, bygninger eller bruksenheter låses ikke.

Input
 • teigIds - id for Teig som låsing skal baseres på
 • lockNaboer - true hvis teigenes naboer skal låses, false hvis bare teigene skal låses
 • matrikkelContext -
Response
 • return - transferobjekt
  MatrikkelenhetTilknyttingTransfer
 • ServiceException - dersom noen av objektene allerede er låst av en annen bruker
  ServiceException

lockForForretningNaboerForTeiger

Henter og låser objekter for en forretning basert på et sett med teiger, låser kun naboer.

For angitte teigers naboer (basert på delte teiggrenser) blir følgende låst:

 • Matrikkelenhet Matrikkelenheter, dersom lockMatrikkelenheter=true
 • Teig Teiger
 • Teiggrense Teiggrenser
 • Teiggrensepunkt Teiggrensepunkt
Input
 • teigIds - id for teigene som låsing skal baseres på
 • lockMatrikkelenheter - angir om selve matrikkelenhetene skal låses
 • matrikkelContext -
Response
 • return - transferobjekt
  LockedObjectsForForretningTransfer
 • ServiceException - dersom noen av objektene allerede er låst av en annen bruker
  ServiceException

lockForForretningNaboerForAnleggsprojeksjonsflater

Henter og låser objekter for en forretning basert på et sett med anleggsprojeksjonsflater, låser kun naboer og ikke flater vi angir i flateIds. Nabo-flater er de flatene som i et 2D-rom vil ha interaksjon med flatene i flateIds. Det vil si flater som overlapper/ligger helt inni/ligger rundt osv.

For angitte anleggsprojeksjonsflaters naboer blir følgende låst:

 • Matrikkelenhet Matrikkelenheter, dersom lockMatrikkelenheter=true
 • Anleggsprojeksjonsflate Anleggsprojeksjonsflater
 • Anleggsprojeksjonsgrense Anleggsprojeksjonsgrenser
 • Anleggsprojeksjonspunkt Anleggsprojeksjonspunkt
Input
 • flateIds - id for Anleggsprojeksjonsflater låsing skal baseres på
 • lockMatrikkelenheter - angir om selve matrikkelenheten skal låses
 • matrikkelContext -
Response
 • return - transfterobjekt
  LockedObjectsForForretningTransfer
 • ServiceException - dersom noen av objektene allerede er låst av en annen bruker
  ServiceException

arealoverforing

Overføring av areal mellom to eller flere matrikkelenheter. Forretningen kan også ha med berørte matrikkelenheter.
Input
 • transfer - Transferobjekt med arealendringer
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

aktiverUtgattMatrikkelenhet

Aktiverer en matrikkelenhet som er satt til utgått.

Hvis matrikkelenheten er Festegrunn, så må matrikkelenheten(e, MatrikkelContext matrikkelContext) som festegrunnen er festet på også låses, da de(n, MatrikkelContext matrikkelContext) kan få oppdatert flagget for harAktiveFestegrunner.

Input
 • transfer - inneholder forretning og matrikkelenhet
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

endreEgenskap

Endre egenskap på en matrikkelenhet

Før tjenesten kalles må matrikkelenheten og dens teiger være låst.

Input
 • transfer - inneholder forretning, matrikkelenhet og teiger
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

fradelNyAnleggseiendom

Oppretting av ny anleggseiendom ved fradeling fra en eller flere eksisterende matrikkelenheter. Den nye anleggseiendommmen vil ha en flate som helt eller delvis overlapper de avgivende matrikkelenheters flater, dog må disse flatene endres slik at faktisk overlapping ikke fremtrer. Endringer av grenser mot matrikkelenheter som ikke er avgivere, medfører også at disse nabomatrikkelenhetene vil kunne avgi/motta areal. Disse matrikkelenhetene vil i såfall måtte være med i oppdateringen - da som berørte matrikkelenheter i forretningen.
Input
 • transfer - inneholder hele objektgraden for denne forretningen
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil eller inkonsistens for objekter i transfer
  ServiceException

grensejustering

Justering av areal mellom to eller flere matrikkelenheter. Forretningen kan også ha med berørte matrikkelenheter.
Input
 • transfer - Transferobjekt med arealendringer
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

kvalitetshevingForEksisterendeMatrikkelenhet

Kvalitetsheving av eksisterende matrikkelenhet.
Input
 • transfer - Tranfer med endrede matrikkelenheter innen kommunen
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ServiceException ved feil eller inkonsistens for objekter i transfer
  ServiceException

matrikkelenhetUtgar

Setter en i matrikkelen eksisterende og ikke utgått matrikkelenhet som utgått, statusen 'utgått' settes av tjenesten.

Hvis matrikkelenheten er Festegrunn, så må matrikkelenhetene som festegrunnen er festet på også låses, da de kan få oppdatert flagget for harAktiveFestegrunner.

Input
 • transfer - inneholder forretning og matrikkelenhet
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

matrikulerNyAnleggseiendom

Matrikulering av tidligere umatrikulert grunn som anleggseiendom. Den nye anleggseiendommen vil kunne ha en flate som delvis overlapper de eksisterende flater, dog må disse flatene endres slik at faktisk overlapping ikke fremtrer. Slike endrede naboer (berørte matrikkelenheter, MatrikkelContext matrikkelContext) medfører at disse vil også avgi/motta areal i denne forretningen. I tillegg kan anleggseiendommen ha en eller flere anleggsprojeksjonsflater.
Input
 • transfer - Transfer med nye og endrede matrikkelenheter innen kommunen.
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil eller inkonsistens for objekter i transfer
  ServiceException

nymatrikulerFraMatrikulertGrunn

Matrikulering av umatrikulert grunneiendom fra matrikulert grunn oppfører seg likt som Oppretting av ny grunneiendom ved fradeling fra en eller flere eksisterende grunneiendommer. Forskjellen er at etablert dato må angis og være gyldig. I tillegg kan ikke avgiver være Festegrunn, Anleggseiendom, Jordsameie eller AnnenMatrikkelenhet. Den nye grunneiendommen vil ha en flate som helt eller delvis overlapper de avgivende grunneiendommers flater, dog må disse flatene endres slik at faktisk overlapping ikke fremtrer. Endringer av grenser mot matrikkelenheter som ikke er avgivere, medfører også at disse nabomatrikkelenhetene vil kunne avgi/motta areal. Disse matrikkelenhetene vil i såfall måtte være med i oppdateringen - da som berørte matrikkelenheter i forretningen.
Input
 • transfer - inneholder hele objektgraden for denne forretningen
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil eller inkonsistens for objekter i transfer
  ServiceException

opplosRegistrertJordsameie

Oppløsning av registrert jordsameie. Alt areal må være tilbakeført til andelshavere (eiere, MatrikkelContext matrikkelContext) i samme kommune som jordsameiet. Jordsameiet settes til utgått i tjenesten, selv om jordsameiet fremdeles har adresser og bruksenheter tilknyttet, disse kan flyttes senere.
Input
 • transfer - Transfer med nye og endrede matrikkelenheter innen kommunen.
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil eller inkonsistens for objekter i transfer
  ServiceException

oppretteNyttFeste

Oppretting av ny festegrunn på en (eller flere, MatrikkelContext matrikkelContext) i matrikkelen eksisterende og ikke utgått grunneiendom eller anleggseiendom. Den nye festegrunnen vil ha en flate som helt eller delvis overlapper den avgivende grunneiendommens flater, dog må disse flatene endres slik at faktisk overlapping ikke fremtrer. Endringer av grenser mot matrikkelenheter som ikke er avgiver, medfører også at disse nabomatrikkelenhetene vil kunne avgi/motta areal. Disse matrikkelenhetene vil i såfall måtte være med i oppdateringen - da som berørte matrikkelenheter i forretningen. Den nye festegrunnen skal ha satt referanse til matrikkelenheten(e, MatrikkelContext matrikkelContext) som festegrunnen er festet på. Disse matrikkelenhetene må være låst, da de kan få oppdatert sitt flagg for harAktiveFestegrunner.
Input
 • transfer - inneholder hele objektgraden for denne forretningen
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil eller inkonsistens for objekter i transfer
  ServiceException

matrikulerEksisterendeFeste

Matrikulering av en eksisternde festegrunn på en i matrikkelen eksisterende og ikke utgått grunneiendom eller anleggseiendom. Den nye festegrunnen vil ha en flate som helt eller delvis overlapper den avgivende grunneiendommens flater, dog må disse flatene endres slik at faktisk overlapping ikke fremtrer. Endringer av grenser mot matrikkelenheter som ikke er avgiver, medfører også at disse nabomatrikkelenhetene vil kunne avgi/motta areal. Disse matrikkelenhetene vil i såfall måtte være med i oppdateringen - da som berørte matrikkelenheter i forretningen. Den nye festegrunnen skal ha satt referanse til matrikkelenheten(e) som festegrunnen er festet på. Disse matrikkelenhetene må være låst, da de kan få oppdatert sitt flagg for harAktiveFestegrunner.
Input
 • transfer - inneholder hele objektgraden for denne forretningen
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil eller inkonsistens for objekter i transfer
  ServiceException

registrerAktuellEier

Registrerer en aktueller eier eller fester på en matrikkelenhet.
Input
 • transfer - inneholder forretning og matrikkelenhet
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

trinnIFullforingAvOppmalingsforretning

Fullføring av ikke fullført oppmålingsforretning etter matrikkelloven.
Input
 • transfer - Tranfer med nye og endrede matrikkelenheter innen kommunen
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ServiceException ved feil eller inkonsistens for objekter i transfer
  ServiceException

updateSamlaFastEiendom

Oppdaterer samla fast eiendom. Tilknyttede matrikkelenheter må være låst, både de som er tatt vekk fra lista over tilknyttede matrikkelenheter og de som er lagt til. Dette er fordi deres flagg for inngarISamlaFastEiendom blir oppdatert.
Input
 • transfer - transfer med oppdatert SamlaFastEiendom og låste tilknyttede matrikkelenheter
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil i data
  ServiceException

rettingAvForretning

Retting av forretning.
Input
 • transfer - Tranfer med endrede matrikkelenheter innen kommunen
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ServiceException ved feil eller inkonsistens for objekter i transfer
  ServiceException

fullforMidlertidigForretningDL

DENNE TJENESTEN ER IKKE LENGER I BRUK

Frist for fullføring av midlertidige forretninger etter delingsloven var 31.12.2020, jf. matrikkelforskriften § 66 tiende ledd. Forretninger som ikke ble fullført med utstedelse av målebrev innen 31.12.2020 regnes som opprettet uten oppmålingsforretning, og må fullføres etter reglene i matrikkelloven.

Fra 4.2 kaster denne alltid ValidationException

Input
 • transfer -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

sammenslaMatrikkelenheter

Sammenslåing av matrikkelenheter, representerer klient-brukstilfellet og dekker to varianter: Ved sammenslåing av ikke tinglyste matrikkelenheter gjennomføres sammenslåingen direkte. Ved sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter 'påbegynnes' sammenslåingen ved at de involverte matrikkelenhetene får status satt til 'under sammenslåing' av tjenesten, denne sammenslåingen vil senere fullføres fra tinglysingen.
Input
 • transfer -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

avbrytIgangsattSammenslaing

Stopper en sammenslåing som skal skje i to trinn. Denne tjenesten kan ikke benyttes for å rulle tilbake en sammenslåing som er feridigstilt.

Matrikkelenhetene i forretningen vil etter tjenesten er utført ikke lenger være flagget med Matrikkelenhet#isUnderSammenslaingBestar() underSammenslaingBestar eller Matrikkelenhet#isUnderSammenslaingUtgar() underSammenslaingUtgar. SammenslaingForretningen blir også slettet.

Input
 • forretningId - forretning som skal stoppes.
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

fradelNyGrunneiendom

Oppretting av ny grunneiendom ved fradeling fra en eller flere eksisterende grunneiendommer. Den nye grunneiendommen vil ha en flate som helt eller delvis overlapper de avgivende grunneiendommers flater, dog må disse flatene endres slik at faktisk overlapping ikke fremtrer. Endringer av grenser mot matrikkelenheter som ikke er avgivere, medfører også at disse nabomatrikkelenhetene vil kunne avgi/motta areal. Disse matrikkelenhetene vil i såfall måtte være med i oppdateringen - da som berørte matrikkelenheter i forretningen.
Input
 • transfer - inneholder hele objektgraden for denne forretningen
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil eller inkonsistens for objekter i transfer
  ServiceException

matrikulerNyGrunneiendom

Matrikulering av tidligere umatrikulert grunn som grunneiendom. Den nye grunneiendommen vil kunne ha en flate som delvis overlapper de eksisterende flater, dog må disse flatene endres slik at faktisk overlapping ikke fremtrer. Slike endrede naboer (berørte matrikkelenheter, MatrikkelContext matrikkelContext) medfører at disse vil også avgi/motta areal i denne forretningen.
Input
 • transfer - Transfer med nye og endrede matrikkelenheter innen kommunen.
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil eller inkonsistens for objekter i transfer
  ServiceException

nyGrunneiendomFraFester

Etablerer en ny grunneiendom fra en eller flere festegrunner. Den nye grunneiendommen må angis, og geometri- endringer må være utført (f.eks. flytting av teiger fra fester til grunneiendom, MatrikkelContext matrikkelContext). I tjenestelaget settes avgivende fester til utgått, og adresser og bruksenheter flyttes til den nye grunneiendommen. Teiger til grunneiendommer som deler grenser slås sammen.

Matrikkelenheten(e, MatrikkelContext matrikkelContext) som de(n, MatrikkelContext matrikkelContext) utgående festegrunnen(e, MatrikkelContext matrikkelContext) er festet på kan få oppdatert flagget for harAktiveFestegrunner, og må derfor være låst.

Hvis utgående festegrunn er seksjonert, blir seksjonene endret til å være seksjonert på den nye grunneiendommen. Da blir utgående festegrunn sitt flagg erSeksjonert satt til false, og satt til true for ny grunneiendom. Ommatrikulering av seksjonene må gjøres av matrikkelfører i etterkant.

Input
 • transfer -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - dersom forretningen ikke kan kjøres
  ServiceException

omregistrerGrunneiendomTilAnleggseiendomUendretId

Omregistrering av eksisterende grunneiendom til anleggseiendom, hvor anleggseiendommen beholder grunneiendommens matrikkelenhetid. Anleggseiendommen kan ha all geometri som er lovlig for en anleggseiendom, det vil si en eller flere teiger og en eller flere anleggsprojeksjonsflater. Teigene for anleggseiendommen må være de eksisterende teigene grunneiendommen hadde og kan ikke endres her. Anleggeiendommen kan ha nye anleggsprojeksjonsflater.
Input
 • transfer - Transfer med oppdatert matrikkelenhete innen kommunen.
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil eller inkonsistens for objekter i transfer
  ServiceException

opprettNyttJordsameie

Oppretting av nytt registrert jordsameie, som er fradelt fra avgivere at type grunneiendom, annet jordsameie eller anleggseiendom. Det nye jordsameiet må angis som mottaker og må ligge i transfer.

Jordsameie som opprettes kan bare ha areal i en kommune, altså kan det bare være avgivere fra denne kommunen. Andelshavere (eiere, MatrikkelContext matrikkelContext) kan være i flere kommuner.

Input
 • transfer - Transfer med nye og endrede matrikkelenheter innen kommunen.
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil eller inkonsistens for objekter i transfer
  ServiceException

registrerUregistrertJordsameie

Registrering av et eksisterende uregistrert jordsameie. Overføringen av aktuelle teiger skjer i tjenesten, og ingen geometriendringer er tillatt i dette brukstilfellet. Med aktuelle teiger menes alle teiger som er felles for alle avgiverne, og som er merket som uregistrert jordsameie. Det nye jordsameiet må angis som mottaker og må ligge i transfer.

Jordsameie som registreres kan ha areal i en kommune, men må registreres kommunedelt. Altså kan det bare være avgivere fra samme kommune ved en registrering. Andelshavere (eiere, MatrikkelContext matrikkelContext) kan være i flere kommuner.

Det at overføringen av teiger skjer i tjenesten og at avgiverne må ligge i samme kommune som jordsameiet tilsier at alt må klargjøres på forhånd slik at alle forusetninger er oppfylt før registrering kan finne sted.

Input
 • transfer - Transfer med nye og endrede matrikkelenheter innen kommunen.
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil eller inkonsistens for objekter i transfer
  ServiceException

seksjonerMatrikkelenhet

Seksjonering av en eller flere i matrikkelen ikke utgåtte Grunneiendom grunneiendommer, Festegrunn festegrunner eller Anleggseiendom anleggseiendommer.

Seksjoneringen innebærer at det opprettes minst to nye Seksjon seksjoner der alle har en gitt sameiebrøk på til sammen 1/1. Seksjonene som opprettes kan ha flater som helt eller delvis overlapper de(n, MatrikkelContext matrikkelContext) seksjonerte matrikkelenheten(e, MatrikkelContext matrikkelContext)s flater, dog må disse flatene endres slik at faktisk overlapping ikke fremtrer. Endringer av grenser mot matrikkelenheter som ikke er avgiver, medfører også at disse nabomatrikkelenhetene vil kunne avgi/motta areal. Disse matrikkelenhetene vil i såfall måtte være med i oppdateringen - da som berørte matrikkelenheter i forretningen.

Seksjonene må ha fått satt referansene til de(n, MatrikkelContext matrikkelContext) seksjonerte matrikkelenheten(e, MatrikkelContext matrikkelContext). De seksjonerte matrikkelenhetene må være låst, da de får oppdatert sitt flagg for erSeksjonert

Input
 • transfer - inneholder hele objektgraden for denne forretningen
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil eller inkonsistens for objekter i transfer
  ServiceException

feilrettingAvSeksjoner

Aktivering av en eller flere utgåtte seksjoner i et seksjonssameie.

Aktiveringen innebærer at minst en av sameiets Seksjon seksjoner som er flagget som utgått settes aktiv.
Sum av sameiebrøker vil som i #seksjonerMatrikkelenhet seksjonering være 1 / 1.

Input
 • transfer - inneholder hele objektgraden for denne forretningen
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil eller inkonsistens for objekter i transfer
  ServiceException

reseksjonerMatrikkelenhet

Reseksjonering av en eller flere i matrikkelen seksjonerte matrikkelenheter.

Reseksjoneringen innebærer at minst en av Seksjon seksjonene endres og evt nye Seksjon seksjoner opprettes. Sum av sameiebrøker vil som i #seksjonerMatrikkelenhet seksjonering være 1 / 1, og evt seksjoner som ikke lenger er i bruk skal flagges som utgåtte.

Seksjonene må ha fått satt referansene til de(n, MatrikkelContext matrikkelContext) seksjonerte matrikkelenheten(e, MatrikkelContext matrikkelContext).

Input
 • transfer - inneholder hele objektgraden for denne forretningen
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil eller inkonsistens for objekter i transfer
  ServiceException

slettSeksjonering

Oppløsning av seksjonering av en eller seksjonerte matrikkelenheter. Sletting av seksjonering innebærer at alle seksjoner flagges som utgåtte, og at alle deres flater tilbakeføres til de(n, MatrikkelContext matrikkelContext) seksjonerte matrikkelenheten(e, MatrikkelContext matrikkelContext).

Matrikkelenheten(e, MatrikkelContext matrikkelContext) som seksjonene er seksjonert på må være låst, da de(n, MatrikkelContext matrikkelContext) får oppdatert flagget for erSeksjonert.

Input
 • transfer - inneholder hele objektgraden for denne forretningen
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil eller inkonsistens for objekter i transfer
  ServiceException

omnummererMatrikkelenhet

Omnummererer en matrikkelenhet. Det som endres i dette brukstilfellet er matrikkelnummeret til en Matrikkelenhet. Det opprettes ingen ny Matrikkelenhet. I tjenestelaget oppdateres MatrikkelNr på den eksisterende matrikkelenheten slik at Id bevares på Matrikkelenhet. Hvis Matrikkelenhet for omnummerering er seksjonert eller har underliggende fester som igjen er seksjonert, omnummereres også disse.

Omnummereringsforretningen må ligge i transfer. På OmnummereringForretning må matrikkelenhetForOmnummereringId angis. Til forretningen må det knyttes en ArealIForretning med rolle avgiver og omnummerertTil må settes til det nye matrikkelnummeret.

I forretningen blir alle matrikkelenhetene merket som Mottaker og satt til ikke tinglyst. Eierforhold endrer ikke tinglysingsstatus. Kommunal tilleggsdel som angis i forretningen vil bli lagt til på alle matrikkelenheter som omnummereres i forretningen.

Input
 • transfer - inneholder forretning
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

omnummererMatrikkelenhetKommuneendring

Omnummererer en matrikkelenhet ifm kommuneendring. Matrikkelenheten endrer matrikkelnummer slik at Id bevares på matrikkelenheten. Matrikkelenheten som skal omnummereres må angis som avgiver og må ligge i transfer. omnummerertTil må angis på ArealIForretning til avgiveren. matrikkelenhetForOmnummereringId må angis på forretningen.

I tjenestelaget blir eventueller seksjoner, festegrunner og festegrunnenes seksjoner funnet og disse blir også omnummerert. I forretningen blir alle matrikkelenhetene merket som Mottaker og satt til ikke tinglyst. Eierforhold endrer ikke tinglysingsstatus. Kommunal tilleggsdel som angis i forretningen vil bli lagt til på alle matrikkelenheter som omnummereres i forretningen.

Hvis kommune før og etter omnummerering har forskjellig koordinatsystem blir all geomtri tilhørende matrikkelenheten transformert.

Input
 • transfer -
 • vegadresseOmadresseringer -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

reverserOmnummerering

Reverser omnummerering
Input
 • transfer - Tranfer med nye og endrede matrikkelenheter innen kommunen
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ServiceException ved feil eller inkonsistens for objekter i transfer
  ServiceException

insertAvtaleGrensePunktfeste

Lagrer ny avtale om eksisterende grense eller punktfeste. Tilknyttede matrikkelenheter må være låst, fordi deres flagg for harAvtaleGrensePunktfeste blir oppdatert.
Input
 • transfer - transfer med ny no.statkart.matrikkel.matrikkelapi.wsapi.v1.domain.matrikkelenhet.AvtaleGrensePunktfeste og låste tilknyttede matrikkelenheter
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil i data
  ServiceException

updateAvtaleGrensePunktfeste

Oppdaterer avtale om eksisterende grense eller punktfeste. Tilknyttede matrikkelenheter må være låst, både de som er tatt vekk fra lista over tilknyttede matrikkelenheter og de som er lagt til. Dette er fordi deres flagg for harAvtaleGrensePunktfeste blir oppdatert.
Input
 • transfer - transfer med ny no.statkart.matrikkel.matrikkelapi.wsapi.v1.domain.matrikkelenhet.AvtaleGrensePunktfeste og låste tilknyttede matrikkelenheter
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil i data
  ServiceException

removeAvtaleGrensePunktfeste

Sletter avtale om eksisterende grense eller punktfeste. Tilknyttede matrikkelenheter må være låst, fordi deres flagg for harAvtaleGrensePunktfeste blir oppdatert.
Input
 • transfer - transfer med slettet no.statkart.matrikkel.matrikkelapi.wsapi.v1.domain.matrikkelenhet.AvtaleGrensePunktfeste og låste tilknyttede matrikkelenheter
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil i data
  ServiceException

insertKlage

Lagrer ny klage. Tilknyttede matrikkelenheter må være låst, fordi deres flagg for harAnmerketKlage blir oppdatert.
Input
 • transfer - transfer med ny Klage og låste tilknyttede matrikkelenheter
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil i data
  ServiceException

updateKlage

Oppdaterer klage. Tilknyttede matrikkelenheter må være låst, både de som er tatt vekk fra lista over tilknyttede matrikkelenheter og de som er lagt til. Dette er fordi deres flagg for harAnmerketKlage blir oppdatert.
Input
 • transfer - transfer med oppdatert Klage og låste tilknyttede matrikkelenheter
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil i data
  ServiceException

removeKlage

Sletter klage. Tilknyttede matrikkelenheter må være låst, fordi deres flagg for harAnmerketKlage blir oppdatert.
Input
 • transfer - transfer med slettet Klage og låste tilknyttede matrikkelenheter
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil i data
  ServiceException

insertAvtaleStedbundenRettighet

Registrerer ny AvtaleStedbundenRettighet. Tilknyttede matrikkelenheter må være låst, fordi deres flagg for harRettsstiftelse blir oppdatert.
Input
 • transfer - transfer med ny AvtaleStedbundenRettighet og låste tilknyttede matrikkelenheter
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil i data
  ServiceException

updateAvtaleStedbundenRettighet

Oppdaterer AvtaleStedbundenRettighet. Tilknyttede matrikkelenheter må være låst, fordi deres flagg for harRettsstiftelse blir oppdatert.
Input
 • transfer - transfer med oppdatert AvtaleStedbundenRettighet og låste tilknyttede matrikkelenheter
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil i data
  ServiceException

removeAvtaleStedbundenRettighet

Sletter AvtaleStedbundenRettighet. Tilknyttede matrikkelenheter må være låst, fordi deres flagg for harRettsstiftelse blir oppdatert.
Input
 • transfer - transfer med slettet AvtaleStedbundenRettighet og låste tilknyttede matrikkelenheter
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil i data
  ServiceException

insertJordskifteKrevd

Lagrer ny jordskifteKrevd. Tilknyttede matrikkelenheter må være låst, fordi deres flagg for harRegistrertJordskifteKrevd blir oppdatert.
Input
 • transfer - transfer med nytt JordskifteKrevd og låste tilknyttede matrikkelenheter
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil i data
  ServiceException

updateJordskifteKrevd

Oppdaterer jordskifteKrevd. Tilknyttede matrikkelenheter må være låst, både de som er tatt vekk fra lista over tilknyttede matrikkelenheter og de som er lagt til. Dette er fordi deres flagg for harRegistrertJordskifteKrevd blir oppdatert.
Input
 • transfer - transfer med oppdatert JordskifteKrevd og låste tilknyttede matrikkelenheter
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil i data
  ServiceException

removeJordskifteKrevd

Sletter jordskifteKrevd. Tilknyttede matrikkelenheter må være låst, fordi deres flagg for harRegistrertJordskifteKrevd blir oppdatert.
Input
 • transfer - transfer med slettet JordskifteKrevd og låste tilknyttede matrikkelenheter
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil i data
  ServiceException

insertGrunnerverv

Lagrer nytt grunnerverv. Tilknyttede matrikkelenheter må være låst, fordi deres flagg for harRegistrertGrunnerverv blir oppdatert.
Input
 • transfer - transfer med nytt Grunnerverv og låste tilknyttede matrikkelenheter
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil i data
  ServiceException

updateGrunnerverv

Oppdaterer grunnerverv. Tilknyttede matrikkelenheter må være låst, både de som er tatt vekk fra lista over tilknyttede matrikkelenheter, og de som er lagt til. Dette er fordi deres flagg for harRegistrertGrunnerverv blir oppdatert.
Input
 • transfer - transfer med oppdatert Grunnerverv og låste tilknyttede matrikkelenheter
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil i data
  ServiceException

removeGrunnerverv

Sletter grunnerverv. Tilknyttede matrikkelenheter må være låst, fordi deres flagg for harRegistrertGrunnerverv blir oppdatert.
Input
 • transfer - transfer med slettet Grunnerverv og låste tilknyttede matrikkelenheter
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil i data
  ServiceException

opphevSlettetSeksjonering

Oppheving av slettet seksjonering av en eller seksjonerte matrikkelenheter. Matrikkelenheten(e) som seksjonene er seksjonert på må være låst, da de(n) får oppdatert flagget for erSeksjonert.
Input
 • transfer - transfer med oppdatert no.statkart.matrikkel.matrikkelapi.wsapi.v1.domain.forretning.OpphevSlettetSeksjoneringForretning og låste tilknyttede matrikkelenheter
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ved feil i data
  ServiceException

endreMatrikkelenhetstype

Endrer typen for en matrikkelenhet, hvor opprinnelig matrikkelenhetid beholdes. Den nye matrikkelenheten må angis som mottaker i transferen. Fordi den nye matrikkelenheten er et oppdatert objekt av den gamle matrikkelenheten skal det ikke være noen avgiver.

Hvis ny eller gammel matrikkelenhet er festegrunn, må dens festa-på-matrikkelenheter være låst, da flagget for harAktiveFestegrunner kan bli oppdatert.

Input
 • transfer - med oppdatert matrikkelenhet
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

forJordskifteForretning

Input
 • transfer -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

lockForMatrikkelenhetTilknyttingForAnleggsprojeksjonsflate

Henter og låser en eller flere matrikkelenheter basert på et sett med anleggsprojeksjonsflater.
Input
 • anleggsprojeksjonsFlateIds - ids for {AnleggsprojeksjonsFlate} som låsing skal baseres på
 • matrikkelContext -
Response
 • return - transferobjekt
  MatrikkelenhetTilknyttingTransfer
 • ServiceException - dersom noen av objektene allerede er låst av en annen bruker
  ServiceException

lockForForretningForAnleggsprojeksjonsflater

Henter og låser objekter for en forretning basert på et sett med anleggsprojeksjonsflater.

For angitte anleggsprojeksjonsflater blir følgende låst:

 • Matrikkelenhet Matrikkelenheter, dersom lockMatrikkelenheter=true
 • AnleggsprojeksjonsflateIdList Anleggsprojeksjonsflater
 • Anleggsprojeksjonsgrense Anleggsprojeksjonsgrenser
 • Anleggsprojeksjonspunkt Anleggsprojeksjonspunkt
Input
 • flateIds - id for anleggsprojeksjonsflatene som låsing skal baseres på
 • lockMatrikkelenheter - angir om selve matrikkelenhetene skal låses
 • matrikkelContext -
Response
 • return - transferobjekt
  LockedObjectsForForretningTransfer
 • ServiceException - dersom noen av objektene allerede er låst av en annen bruker
  ServiceException

vedlikeholdGrenseISjo

Vedlikehold av administative grenser i sjø.
Input
 • transfer - Tranfer med endrede matrikkelenheter innen kommunen
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - ValidationException ved feil eller inkonsistens for objekter i transfer
  ServiceException

insertSamlaFastEiendom

Lagrer ny samla fast eiendom. Tilknyttede matrikkelenheter må være låst, fordi deres flagg for inngarISamlaFastEiendom blir oppdatert.
Input
 • transfer - transfer med ny SamlaFastEiendom og låste tilknyttede matrikkelenheter
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

removeSamlaFastEiendom

Sletter samla fast eiendom. Tilknyttede matrikkelenheter må være låst, fordi deres flagg for inngarISamlaFastEiendom blir oppdatert.
Input
 • transfer - transfer med slettet SamlaFastEiendom og låste tilknyttede matrikkelenheter
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

splittingAvFeste

Etablering av nytt feste, ved splitting av festegrunn.
Input
 • transfer - inneholder objekter som er nye, endret eller slettet
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

arealoverforingMellomFesteOgFestetPa

Endring av festegrunn mellom feste og matrikkelenheten den er festet på
Input
 • transfer - inneholder objekter som er nye, endret eller slettet
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

arealoverforingMellomFestegrunner

Endring av festegrunn mellom 2 fester festet på samme matrikkelenhet
Input
 • transfer - inneholder objekter som er nye, endret eller slettet
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

omgjoringAvPunktfesteTilFeste

Endring av festegrunn fra punktfeste til feste med areal
Input
 • transfer - inneholder objekter som er nye, endret eller slettet
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException