SefrakMinneServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/sefrak
Oversikt

findSefrakMinneIdForIdent

Finner id for et sefrakminne angitt ved SefrakIdent. SefrakIdent er en logisk identifikator for et sefrakminne, som óg kan adresseres unikt gjennom en SefrakMinneId.
Input
 • sefrakIdent - Logisk identifikator for et sefrakminne. Identifikatoren utgjøres av kommunenummer, registreringskretsnummer og et husløpenummer.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - En SefrakMinneId for gitt SefrakIdent.
  SefrakMinneId
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findSefrakMinneIdsForIdents

Finner id for sefrakminner angitt ved flere SefrakIdent.SefrakIdent er en logisk identifikator for et sefrakminne, som óg kan adresseres unikt gjennom en SefrakMinneId.
Input
 • sefrakIdents - Liste av ident'er (logisk identifikatorer) for sefrakminner. Identifikatoren utgjøres av kommunenummer, registreringskretsnummer og et husløpenummer.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra SefrakIdent til tilhørende SefrakMinneId.
  SefrakIdentTilSefrakMinneIdMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findSefrakMinnerForBygg

Finner id for alle sefrakminner tilknyttet et bygg angitt ved ByggId. Kobling fra SefrakMinne til Bygg gjennom BygningerRubrikk.
Input
 • byggId - Id for bygget vi vil finne sefrakminner for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av ByggId som refererer til SefrakMinneId.
  SefrakMinneIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findSefrakMinnerForByggList

Finner id for sefrakminner for flere bygg angitt ved ByggId. Kobling fra SefrakMinne til Bygg gjennom BygningerRubrikk.
Input
 • byggIdList - Liste av id for de byggene vi vil finne sefrakminner for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Map fra ByggId til flere SefrakMinneId.
  ByggIdTilSefrakMinneIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findSefrakminnerForBygning

Henter alle sefrakminner som hører med til en bygningsId.
Input
 • byggId -
 • matrikkelContext -
Response
 • return - List av sefrakminner som er berørt av en bygning med id bygningsId, lista kan være tom.
  List
 • ServiceException -
  ServiceException

findSefrakminne

Finner sefrakminne ut fra diverse kriterier.
Input
 • KommuneId - id til Kommune kommune som skal brukes i søket, må være gitt
 • registreringskretsnr - registreringskretsnr som skal brukes i søket
 • huslopenr - husløpenr som skal brukes i søket
 • matrikkelContext -
Response
 • return - sefrakminne funnet
  SefrakMinneId
 • ServiceException - FinderException hvis sefrakminne ikke funnet
  ServiceException

findSefrakMinneInfoObjekt

Henter nødvendig informasjon for å kunne tegne en bygning med sefrakminne i kartet.
Input
 • byggId -
 • matrikkelContext -
Response
 • return - et SefrakMinneKartInfo objekt, eller null dersom bygning ikke har sefrakminner knyttet til seg.
  SefrakMinneKartInfo
 • ServiceException -
  ServiceException