StoreServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/store
Oversikt

getObject

Henter en domeneboble utifra dens MatrikkelBubbleId.
Et domeneobjekt inneholder regler og data for en "ting" i matrikkelsystemet (eksempelvis en gateadresse, bygning, matrikkelenhet), og en domeneboble er en samling av assosierte domeneobjekter. Eksempelvis er adresse en domeneboble som inneholder gateadresse, matrikkeladresse, deres id'er, matrikkelenhetId, poststedId osv.
Input
 • id - Id for domeneboblen vi vil ta ut informasjon om.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - En domeneboble, MatrikkelBubbleObject. Den inneholder opplysninger som oppdateringsdato, oppdatertAv osv. for boblen.
  MatrikkelBubbleObject
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

getObjects

Henter domenebobler utifra angitte MatrikkelBubbleId. Et domeneobjekt inneholder regler og data for en "ting" i matrikkelsystemet (eksempelvis en gateadresse, bygning, matrikkelenhet), og en domeneboble er en samling av assosierte domeneobjekter. Eksempelvis er adresse en domeneboble som inneholder gateadresse, matrikkeladresse, deres id'er, matrikkelenhetId, poststedId osv.
Input
 • ids - Liste med id for flere domenebobler.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - En liste med domenebobler MatrikkelBubbleObject. Boblene inneholder opplysninger som oppdateringsdato, oppdatertAv osv.
  MatrikkelBubbleObjectList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

getObjectsIgnoreMissing

Henter domenebobler for ids, uten å kaste en exeception dersom objekter ikke kan finnes. Returlisten vil derfor kunne være kortere enn input-paramterlisten. Hvis ids inneholder den samme id'en flere ganger returneres kun ett objekt. Id-er som er null ignoreres.
Input
 • ids - id-er som skal hentes
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - objekter for id-er i udefinert rekkefølge.
  MatrikkelBubbleObjectList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

getVersions

Henter alle versjoner av en domeneboble i et angitt tidsintervall. Et domeneobjekt inneholder regler og data for en "ting" i matrikkelsystemet (eksempelvis en gateadresse, bygning, matrikkelenhet), og en domeneboble er en samling av assosierte domeneobjekter. Eksempelvis er adresse en domeneboble som inneholder gateadresse, matrikkeladresse, deres id'er, matrikkelenhetId, poststedId osv.
Input
 • id - Id for domeneboblen vi vil finne versjoner for.
 • start - Starttidspunkt for intervallet vi vil finne versjoner i (format: 9999-01-01T00:00:00+01:00).
 • end - Endetidspunkt for intervallet vi vil finne versjoner i (format: 9999-01-01T00:00:00+01:00).
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - map hvor key er tidspunktet hver versjon oppstod, nøkkel er objektets id
  SnapshotVersionToMatrikkelBubbleIdMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

getVersionsForList

Finner id for alle versjoner av domenebobler angitt ved MatrikkelBubbleId, og versjonene kan spesifiseres til å Et domeneobjekt inneholder regler og data for en "ting" i matrikkelsystemet (eksempelvis en gateadresse, bygning, matrikkelenhet), og en domeneboble er en samling av assosierte domeneobjekter. Eksempelvis er adresse en domeneboble som inneholder gateadresse, matrikkeladresse, deres id'er, matrikkelenhetId, poststedId osv.
Input
 • ids - Liste av MatrikkelBubbleId for domeneboblene vi vil finne alle versjoner for.
 • start - Starttidspunkt for intervallet vi vil finne versjoner i (format: 9999-01-01T00:00:00+01:00).
 • end - Endetidspunkt for intervallet vi vil finne versjoner i (format: 9999-01-01T00:00:00+01:00).
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - map hvor key er id til hvert objekt, hvor valuer er et map hvor key er tidspunktet versjonen oppstod
  MatrikkelBubbleIdToSnapshotBubbleIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException