TeigServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/teig
Oversikt

findTeigerForSelectionPolygon

Finner alle teiger innenfor et polygon.
Input
 • selectionPolygon -
 • matrikkelContext -
Response
 • return -
  TeigIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findObjekterForTeig

Henter alle tilknyttede objekter for en angitt teig.
Input
 • teigId - teigId id til Teig data skal hentes for
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - transferobjekt med alle tilknyttede data
  TeigInfoTransfer
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findObjekterForAnleggsprojeksjonsflate

Henter alle tilknyttede objekter for en angitt anleggsprojeksjonsflate.
Input
 • anleggsprojeksjonsflateId - id til Anleggsprojeksjonsflate data skal hentes for
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - transferobjekt med alle tilknyttede data
  AnleggsprojeksjonsflateInfoTransfer
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findTeiggrenserSomKunHorerTilInteriorForTeiger

Finner teiggrenseIds for grenser som kun tilhører interiors for teigene, og ikke tilhører noen ytre flater for andre teiger. Det vil si teiggrenser som avgrenser "hull" i teigene.
Input
 • teigIds - TeigIds vi vil finne teiggrenseIds for
 • matrikkelContext -
Response
 • return - Map av teiggrenser som kun tilhører interiors for teiger
  TeigIdTilTeiggrenseIdsMap
 • ServiceException -
  ServiceException

findTeigerOgMatrikkelenheterForTeiggrensepunkter

Finner et sett av teigIds for en liste med teiggrensepunkter, og tilknyttede matrikkelenheter for hver av disse teigIds.
Input
 • teiggrensepunktIds - teiggrensepunkter man spør for
 • matrikkelContext -
Response
 • return - Map av teigId til MatrikkelenhetIds, en til mange, for de forespurte teiggrensepunktene.
  TeigIdTilMatrikkelenhetIdsMap
 • ServiceException -
  ServiceException

findTeigerOgMatrikkelenheterForTeiggrensepunkt

Finner et sett av teigIds for et teiggrensepunkt, og tilknyttede matrikkelenheter for hver av disse teigIds.
Input
 • teiggrensepunktId - teiggrensepunktet man spør for
 • matrikkelContext -
Response
 • return - Map av teigId til MatrikkelenhetIds, en til mange, for de forespurte teiggrensepunktene.
  TeigIdTilMatrikkelenhetIdsMap
 • ServiceException -
  ServiceException

findOrphanedTeiggrenserForSelectionPolygon

Finner TeiggrenseIds som kun er del av interior innenfor området angitt av selectionPolygon.
Input
 • selectionPolygon - - område for søk.
 • matrikkelContext -
Response
 • return - List med TeiggrenseId som ligger innenfor søkepolygonet.
  TeiggrenseIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findTeigerOgMatrikkelenheterForTeiggrense

Finner et sett av teigIds for en teiggrense, både der teiggrense er med i interior og i exterior, og tilknyttede matrikkelenheter for hver av disse teigIds.
Input
 • teiggrenseId -
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - Map av TeigIds og tilknyttede Matrikkelenheter
  TeigIdTilMatrikkelenhetIdsMap
 • ServiceException -
  ServiceException

findGrensepunkter

Finner Grensepunkter innenfor området angitt av selectionRectangle.
Input
 • selectionRectangle - - område for søk.
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - List med Teiggrensepunkt som ligger innenfor selectionRectangle.
  TeiggrensepunktIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findTeigerForTeiggrense

Finner teiger for en TeiggrenseId .
Input
 • teiggrenseId - - id for teiggrense man skal finne teiger for.
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - Liste over Teig som inneholder grensepunktId.
  TeigIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findTeigerForTeiggrenser

Finner teiger for et Set av TeiggrenseId
Input
 • teiggrenseIds - teigrenseids man skal finne teiger for.
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - Map med et entry for hver teiggrenseid i teiggrenseIds
  TeiggrenseIdTilTeigIdsMap
 • ServiceException -
  ServiceException

findTeiggrenser

Finner Teiggrenser innenfor området angitt av selectionRectangle.
Input
 • selectionRectangle - - område for søk.
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - List med Teiggrense som ligger innenfor selectionRectangle.
  TeiggrenseIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findTeiggrensepunkter

Finner Grensepunkter innenfor området angitt av multiPolygon.
Input
 • multiPolygon - - område for søk.
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - List med Teiggrensepunkt som ligger innenfor multiPolygon.
  TeiggrensepunktIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findTeiggrenserForGrensepunkt

Finner TeiggrenseId for teiggrenser som hører til dette grensepunktet.
Input
 • teiggrensepunktId -
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - Set av teiggrenseIds
  TeiggrenseIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findTeiggrenserMedTeiger

Finner teiggrenseid'er og tilhørende teigid'er for en TeiggrensepunktId . Denne vil finne både indre og ytre teiger teiggrensene hører til.
Input
 • teiggrensepunktId - id for grensepunkt man skal finne teggrenseIds og TeigIds for.
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - Map med TeiggrenseId og Set av tilhørende TeigId.
  TeiggrenseIdTilTeigIdsMap
 • ServiceException -
  ServiceException

findTeigerOgMatrikkelenheterForTeiggrenser

Finner et sett av teigIds for et Set av teiggrenseIds, både der teiggrenseIds er med i interior og i exterior, og tilknyttede matrikkelenheter for hver av disse teigIds
Input
 • teiggrenseIds -
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return -
  TeigIdTilMatrikkelenhetIdsMap
 • ServiceException -
  ServiceException

findTeigerForTeiggrensepunkt

Finner teigId for alle teiger et teiggrensepunkt er med i.
Input
 • teiggrensepunktId -
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return -
  TeigIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findTeigerForPunkt

Finner TeigId for gitt posisjon. Det kan kun være en eller null teigIds for gitt posisjon
Input
 • punkt -
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - TeigId hvis inni en teig, null ellers.
  TeigIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findAnleggsprojeksjonsFlaterUtenforTeigerForMatrikkelenheter

Finner anleggsprojeksjonsflater som har avgrensing utenfor avgrensing for teigene til en matrikkelenhet.
Input
 • matrikkelenhetIds - matrikkelenheter
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - flater som ligger utenfor teigene til matrikkelenheten
  AnleggsprojeksjonsflateIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findTeigerForEnvelope

Finner alle teiger innenfor en Envelope.
Input
 • envelope -
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return -
  TeigIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findEnvelopesForMatrikkelenheter

finner envelopes som omgir matrikkelenhetene gitt som input
Input
 • matrikkelenhetIds - matrikkelenheter
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - liste av envelopes
  EnvelopeList
 • ServiceException -
  ServiceException

findTeigerForAnleggsprojeksjonsflater

Finner teigIds som befinner seg i samme 2D-rom som anleggsprojeksjonsflater gitt i flateIds
Input
 • flater -
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - Map med koblinger mellom AnleggsprojeksjonsFlateIds i flateIds og teiger.
  AnleggsprojeksjonsflateIdTilTeigIdsMap
 • ServiceException -
  ServiceException

transformerGeometri

Transformerer et map med geometri til koordinatsystemKode. Tar hensyn til originalKoordinatsystemKode dersom denne er satt.
Input
 • geometriForTransformering - Geometri som skal transformeres
 • koordinatsystemKodeId - Koordinatsystem vi skal transformere til
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - Map med transformert geometri
  MatrikkelBubbleIdTilPointsMap
 • ServiceException -
  ServiceException

findAdresserForTeiger

Finner adresser innenfor teiger representert ved et sett av teig id's.
Input
 • teigIds -
 • matrikkelContext -
Response
 • return - sett av ids for Adresse
  AdresseIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findAdresserForAnleggsprojeksjonsflater

Finner adresser innenfor anleggsprojeksjonsflater representert av et sett av AnleggsprojeksjonsFlateId
Input
 • flateIds - Flater vi skal søke for
 • matrikkelContext -
Response
 • return -
  AdresseIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findByggForTeiger

Finner bygninger innenfor teiger representert ved et sett av teig id's.
Input
 • teigIds -
 • matrikkelContext -
Response
 • return - sett av Bygg
  ByggIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findByggForAnleggsprojeksjonsflater

Finner bygninger innenfor anleggsprojeksjonsflater representert ved et sett av anleggsprojeksjonsflateid's.
Input
 • flateIds - Set av ids for flater vi skal sjekke
 • matrikkelContext -
Response
 • return - sett av Bygg
  ByggIdList
 • ServiceException -
  ServiceException