GrunnforurensingService ()
Beskrivelse:
Tjeneste for vedlikehold av informasjon om grunnforurensing i matrikkelen via Web Services.
Operasjoner
oppdaterGrunnforurensinger
Beskrivelse:
Oppdaterer en batch av grunnforurensinger i matrikkelen.
Request:
oppdateringer : grunnforurensing:GrunnforurensingOppdateringer
Oppdateringer av grunnforurensinger (opprett, oppdater, slett), maks antall oppdateringer er 500
Response:
out : grunnforurensing:GrunnforurensingResultater
Resultatet av oppdateringene, med totalt antall som feilet samt status for hver oppdatering, i samme rekkefølge
hentGrunnforurensinger
Beskrivelse:
Henter ut til en hver tid oppdaterte grunnforurensing objekter i matrikkelen. Duplikate identer blir oversett.
Request:
grunnforurensingIdenter : []
Samling av identer for grunnforurensinger som ønskes
Response:
out : []
En samling av objekter som eksisterer (på gitt tidspunkt)