KulturminneService ()
Beskrivelse:
Tjeneste for vedlikehold av informasjon om kulturminne i matrikkelen via Web Services.
Operasjoner
oppdaterKulturminner
Beskrivelse:
Oppdaterer kulturminner i matrikkelen.
Request:
oppdateringer : kulturminne:KulturminneOppdateringer
Oppdateringer av kulturminner (opprett, oppdater, slett), maks antall oppdateringer er 500
Response:
out : kulturminne:KulturminneResultater
Resultatet av oppdateringene, med totalt antall som feilet samt status for hver oppdatering, i samme rekkefølge
hentKulturminner
Beskrivelse:
Henter ut til en hver tid oppdaterte kulturminne objekter i matrikkelen. Duplikate identer blir oversett.
Request:
kulturminneIdents : []
Liste av identer for kulturminner som ønskes
Response:
out : []
En samling av objekter som eksisterer (på gitt tidspunkt)