Namespaces
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/registeroppdatering/v1/modell/bygning
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/registeroppdatering/v1/modell/felles
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/registeroppdatering/v1/modell/grunnforurensing
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/registeroppdatering/v1/modell/matrikkelenhet
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/registeroppdatering/v1/modell/kulturminne
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/registeroppdatering/v1/modell/massivadresse