XML schema dokumentasjon for registeroppdateringapi_v1

Namespaces
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/registeroppdatering/v1/modell/bygning 
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/registeroppdatering/v1/modell/felles 
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/registeroppdatering/v1/modell/grunnforurensing Skjema for vedlikehold og oppdatering av grunnforurensing i matrikkelen. 
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/registeroppdatering/v1/modell/matrikkelenhet 
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/registeroppdatering/v1/modell/kulturminneSkjema for vedlikehold og oppdatering av kulturminner i matrikkelen. 
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/registeroppdatering/v1/modell/massivadresse Skjema for massiv oppdatering av adresser.  
Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.